บริการสร้าง Branding เพื่อธุรกิจยุคดิจิตัล

ต้องการใช้บริการ

ปั้นแบรนด์ของคุณให้พร้อมกับการตลาดยุคใหม่สร้างภาพลักษณ์ เพิ่มมูลค่า พาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

Packaging Design

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจรทั้งบรรจุภัณฑ์สินค้า, หีบห่อ, การ์ด, โบรชัวร์, กล่องพัสดุ และอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ Concept Design ของแบรนด์

Comming soon

Comming soon

สร้างรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทาง หรือ โซเชียลมีเดียของธุรกิจให้สอดคล้องกับ Concept Design ของแบรนด์ เช่น Template, Banner รวมไปถึงงาน Graphic สำหรับใช้บน Platform ต่าง ๆ

Media & Social Design

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

บริการออกแบบ และสร้าง Charactor สร้างตัวละคร หรือ มาสคอต ที่เหมาะสมกับแบรนด์ให้แบรนด์สามารถเข้าถึง และเป็นที่จำจดได้ง่ายขึ้น

ค่าบริการ 5,000 เครดิต (ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์)

Charactor Design

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ค่าบริการ 15,000 เครดิต (ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์)

บริการออกแบบ และสร้าง Branding สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ออกแบบ Logo , Ci, Banner รวมไปถึง Concept Design ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้บน Website* และ Social media

Branding Concept Essentials

เราให้บริการออกแบบ และสร้าง Branding เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสู่การตลาดในยุคดิจิตัล วางกลยุทธ์ และออกแบบเครื่องมือทางการตลาด เพื่อให้ผู้คนเกิดความรู้สึกต่อแบรนด์ในเชิงบวก และเป็นที่จดจำได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริการ Branding เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ

Logo Design

Social media : Art essentials

BentoWeb : Art essential

Business Card , Template and Letter heads

Charactor Design

ชมตัวอย่างการออกแบบ

ตัวอย่าง Branding Design

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. กำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ และเนื้อหา

ติดต่อขอรับบริการ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มชุดคำถามสำหรับสร้าง Branding นัดหมายวันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับคำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพ

2. ออกแบบ และส่งงานต้นแบบ

ทีมงานทำการออกแบบชิ้นงานต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่ระบุในแบบฟอร์มชุดคำถาม และทำการส่งมอบชิ้นงานต้นแบบ โดยคุณสามารถปรับแก้รายละเอียดชิ้นงานได้ตามเงื่อนไข

3. คอนเฟิร์ม และส่งมอบ

เมื่อได้ Landing Page ที่คุณต้องการแล้ว ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานระบบก่อนส่งมอบผลงานที่น่าประทับใจนี้ให้กับคุณ

ติดต่อขอรับบริการ

15,000

Branding Concept Essentials

สิ่งที่คุณจะได้รับ

• Logo + Ci จำนวน 1 ชิ้นงาน

• BentoWeb : Art essentials จำนวน 5 ชิ้นงาน

• Social media : Art essentials จำนวน 4 ชิ้นงาน

• Template จำนวน 2 ชิ้นงาน

• Business Card จำนวน 1 ชิ้นงาน

• Letter heads จำนวน 1 ชิ้นงาน

Charactor Design

เครดิต

5,000

เครดิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ

• บริการออกแบบ Charactor, ตัวละคร หรือ มาสคอต ของแบรนด์

Charactor Design

15,000

เครดิต

Branding Concept Essentials

• บริการออกแบบ Charactor, ตัวละคร หรือ มาสคอต ของแบรนด์

5,000

เครดิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

• Logo + Ci จำนวน 1 ชิ้นงาน

• BentoWeb : Art essentials จำนวน 5 ชิ้นงาน

• Social media : Art essentials จำนวน 4 ชิ้นงาน

• Template จำนวน 2 ชิ้นงาน

• Business Card จำนวน 1 ชิ้นงาน

• Letter heads จำนวน 1 ชิ้นงาน

ติดต่อขอรับบริการ

Call Center : 02 460 9249

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

©2016 Semantic Touch. Bentosquare is designed and hand coded by Semantic Touch